Kontakt

Ordensrådet

För beredning av nomineringar finns ett självständigt råd vid Kungl. Maj:ts Orden. Rådet har till uppgift att granska inkomna nomineringar och avge ett yttrande över de insatser som bör belönas.

Enligt Förtjänstutredningen är rådets syfte att upprätthålla systemets integritet och befästa ett allmänt förtroende för ordensväsendet. Ledamöterna ska vara självständiga, inte ta instruktion från någon och vara partipolitiskt obundna. De tillför rådet sin erfarenhet men företräder ingen. De bör vara minst åtta men inte överstiga tio till antalet.

Under det extraordinarie ordenskapitlet den 15 februari 2023 utnämndes efter förord av regeringen följande personer att ingå som ledamöter i ordensrådet under fyra år, 2023–2027:

 • Förutvarande talman Björn von Sydow, ordförande
 • Förutvarande landshövding Minoo Akhtarzand, vice ordförande
 • Professor emeritus Anders Cullhed
 • Professor Göran K. Hansson
 • Verkställande direktör och koncernchef Mia Brunell Livfors
 • Förutvarande vice statsminister Maud Olofsson
 • Biskop Susanne Rappmann
 • Generaldirektör Thomas Rolén

Rådet styrs av Förordning (2022:1800) om Sveriges främsta utmärkelser Länk till annan webbplats. och ska lämna yttrande till regeringen med förslag till ordensutmärkelser för förtjänstfulla insatser. H.M. Konungen, de kungliga riddarordnarnas stormästare förlänar, på regeringens förord, riddarordnarna. Beslut om ordensutmärkelser meddelas av Kungl. Maj:ts Orden.

Till rådet är knutet sakkunniga från Regeringskansliet och Försvarsmakten.

 • Departementsråd David Oredsson, Regeringskansliet
 • Kommendör Anders Widén, Försvarsmakten

Föredragande:

 • Per Sandin, vice ordenskansler tillika sekreterare

Ordensrådets sekreterare:

 • Advokat Jan-Mikael Bexhed, Kungl. Maj:ts Ordens juridiske rådgivare