Kontakt

Kungliga utmärkelser får egen webbplats

Belöningsreformen innebär att de Kungl. Riddarordnarna från och med 2023 åter kan förlänas till såväl svenskar som utländska medborgare och statslösa. En viktig del av reformen är att var och en enkelt ska kunna nominera till Sveriges främsta utmärkelser via webbaserat verktyg. Det är också angeläget att sprida information. Därför lanserar nu ordenskansliet Kungl. Maj:ts Orden (KMO) en webbplats - tillgänglig via både kungligmajetatsorden.se kungligmajetätsorden.se.

Enkel tillgång till förslagsblanketter för de Kungl. Riddarordnarna och de Kungl. medaljerna har varit drivande i utvecklingsarbetet, för att säkerställa en bredd i de förslag som kommer in. Syftet är även att ge fördjupande information. Efter lansering kommer webbplatsen att byggas ut successivt.

Skärmavbild av första sidan på kungligmajestätsorden.se.

Skärmavbild av första sidan på kungligmajestätsorden.se.