Kontakt

Informationsdag för ordensrådet

Kungl. Maj:ts Orden höll en informationseftermiddag för det nyligen utnämnda ordensrådet. Syftet var att ge information om Belöningsreformen, ordens- och medaljhistoria, webbplatsen samt att diskutera formerna för ordensrådets arbete. Även till rådet knutna sakkunniga från Regeringskansliet respektive Försvarsmakten deltog.

Du kan läsa mer om ordensrådet här:
Ordensrådet

Ordensrådet vid Kungl. Maj:ts Orden. Foto: Jonas Borg/Kungl. Maj:ts Orden.

Ordensrådet vid Kungl. Maj:ts Orden. Foto: Jonas Borg/Kungl. Maj:ts Orden.