Kontakt

Ny bärandehandledning

När och hur bör utmärkelser bäras, den tredje publikationen från Kungl. Maj:ts Orden. Foto: Jonas Arnell-Szurkos/Kungl. Maj:ts Orden

När och hur bör utmärkelser bäras, den tredje nya publikationen från Kungl. Maj:ts Orden. Foto: Jonas Arnell-Szurkos/Kungl. Maj:ts Orden

Inför Sveriges nationaldag presenterar Kungl. Maj:ts Orden en ny utgåva av KMO:s handledning för bärande av utmärkelser.

Bärandehandledningen finns att ladda ner via https://kungligmajestatsorden.se/om-kmo/anvisning-barande Länk till annan webbplats. och har tryckts i ett begränsat antal, som finns att tillgå vid Kungl. Maj:ts Orden.

De tidigare versionerna av bärandehandledningen utkom 2010 och 2019. I arbetet med den nya handledningen har texterna och råden utökats. De tvådimensionella bilderna har ersatts med fotografier av levande modeller. Handledningen gäller från 1 juni 2024.

Kungl. Maj:ts Ordens handledning från 1943 respektive 2024. Foto Jonas Arnell-Szurkos/Kungl. Maj:ts Orden

Kungl. Maj:ts Ordens handledning från 1943 respektive 2024. Foto Jonas Arnell-Szurkos/Kungl. Maj:ts Orden