Kontakt

Nyhetsarkiv

  • Kungen delade ut medaljer

    Den 13 juni delade Kungen ut medaljerna H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus vid en ceremoni i Lovisa Ulrikas matsal på Kungl. Slottet.

  • Medaljförläningar 6 juni 2024

    Kungen har beslutat om medaljförläningar för H.M. Konungens medalj och medaljen Litteris et Artibus.

  • Ny bärandehandledning

    Inför Sveriges nationaldag presenterar Kungl. Maj:ts Orden en ny utgåva av KMO:s handledning för bärande av utmärkelser.