Kontakt

Ordenskapitel

Ordinarie ordenskapitel

Ordinarie ordenskapitel hålls en gång om året under ledning av Kungen, som är Serafimer-, Svärds-, Nordstjärne- och Vasaordnarnas stormästare.

Nordstjärneorden, detalj. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Nordstjärneorden, detalj. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Under sammanträdet föredras bland annat nya riddare och ledamöter som utnämnts inom Serafimerorden. Under mötet redovisas också ordenskapitlets ekonomi för föregående år.

Ordensförläningar sker i extra ordenskapitel.