Kontakt

Nordstjärneorden

Kommendör av Nordstjärneorden. Foto: Markku Koivumäki/Studio Kamera-Boden

Kommendör av Nordstjärneorden. Foto: Markku Koivumäki/Studio Kamera-Boden

Kungl. Nordstjärneorden instiftad 1748 är avsedd som belöning för personliga insatser för Sverige eller för svenska intressen, särskilt inom offentlig verksamhet, samt för väl förrättade allmänna värv och uppdrag.

Ordens insignier är ordenstecknet buret i kedja eller i svart band (det svarta är det okunskapens mörker (Nord)stjärnans strålar vill genomlysa). Förläningar mellan 1975 och 2022 för utlänningar och statslösa hade ett ljust mellanblått band med gula kanter.

Ordenstecknet är ett vitemaljerat gyllene kors med mörkblå medaljong försedd med ordens devis ”Nescit occasum” (Den vet inte av någon nedgång), krönt med en sluten krona. Mellan korsarmarna finns öppna kronor.

Ordenskedjan består av omväxlande krönta mörkblå monogram och vita nordstjärnor. Kedjan kan tilldelas som en särskild hedersbetygelse.

För de två högsta klasserna bärs också kraschan på bröstets vänstra sida, sett från bäraren. Kraschanen är ett åttauddigt kors av silver i vars mitt finns en nordstjärna i silver.

Klasserna är:

  • Kommendör med stora korset
  • Kommendör av första klassen
  • Kommendör
  • Riddare av första klassen
  • Riddare

Till orden hör Nordstjärnetecknet i silver instiftat 2023 och Nordstjärnemedaljen instiftad 1986 i guld och silver.

För väpnade insatser utförda av civila myndigheter kan Nordstjärnemedaljen utdelas med ett särskilt bandspänne för tapperhet.

Återlämning av ordnar

Alla ordnar ska återsändas till Kungl. Maj:ts Orden vid mottagarens död. Ordenstecknet, mottagarens namn och födelsedatum ska sändas via post (i spårbar försändelse) till Kungl. Maj:ts Orden.

Uppgift om vem kvittensen på återlämnande ska sändas till ska också bifogas. Om så önskas, kan Kungl. Maj:ts Orden kostnadsfritt med kvittensen även sända en bild på det återlämnade ordenstecknet.

Kommendör av Nordstjärneorden med det blågula band som använts 1975-2022 för utlänningar och statslösa. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Kommendör av Nordstjärneorden med det blågula band som använts 1975-2022 för utlänningar och statslösa. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna