Kontakt

Om webbplatsen

Belöningsreformen innebär att de Kungl. Riddarordnarna från och med 2023 åter kan förlänas till såväl svenskar som utländska medborgare och statslösa. En viktig del av reformen är att var och en enkelt ska kunna nominera till Sveriges främsta utmärkelser via webbaserat verktyg. Det är också angeläget att sprida information. Därför har ordenskansliet Kungl. Maj:ts Orden etablerad en separat webbplats skild från kungahuset.se

För de webbplatser som Kunglig Maj:ts Orden länkar till eller informerar om ansvarar ej Kunglig Maj:ts Orden för innehållet. Kunglig Maj:ts Orden ansvarar inte heller för eventuella varor eller tjänster som tillhandahålls via andras webbplatser.

Har du tips på hur vi kan göra webbplatsen bättre eller har upptäckt att något inte fungerar?
Kontakta oss gärna.

Tillgänglighet

Våra webbplatser ska vara tillgängliga för alla oavsett om du surfar via dator, mobil eller platta. Vi strävar efter att uppfylla riktlinjerna enligt Tillgänglighetsdirektivet.

Upphovsrätt

Upphovsrätten för text och bild på Kungl. Maj:ts Ordens webbplats skyddas av upphovsrättslagen. För innehåll där inget annat anges ansvarar Kungl. Maj:ts Orden.

Du får använda text och bild från webbplatsen för privat bruk. Vid annan användning, i tryck eller digitala medier, måste du ha Kunglig Maj:ts Ordens godkännande. Kontakta oss om du vill använda vårt innehåll.