Kontakt

Nyhetsarkiv

 • Kungen höll ordinarie ordenskapitel

  Den 26 april hölls ordinarie ordenskapitel under Kungens ordförandeskap på Kungl. Slottet. Ordinarie ordenskapitel hålls en gång om året under ledning av Kungen, som är Serafimer-, Svärds-, Nordstjärne- och Vasaordnarnas stormästa...

 • Kungen delade ut medaljer till idrottare

  Den 9 april delade Kungen ut H.M. Konungens medalj för förtjänster om svensk idrott vid en ceremoni i Prinsessan Sibyllas våning på Kungl. Slottet.

 • Ordnar till tretton exceptionella svenskar

  För första gången på nästan 50 år har de kungliga riddarordnarna förlänats till exceptionella svenskar. Ordensmottagarna har nominerats av allmänheten. Regeringen har därefter ställt sig bakom namnförslagen och H.M. Konungen har i...

 • Bakgrund till de första ordensförläningarna sedan 1974

  För första gången på nästan 50 år förlänas de kungliga riddarordnarna till svenska medborgare. De kungliga riddarordnarna är Sverige främsta utmärkelser, tillsammans med Kungens och regeringens medaljer.

 • Kungen delade ut medaljer

  Den 21 februari delade Kungen ut medaljerna H.M. Konungens medalj och Medaljen Litteris et Artibus vid en ceremoni i Lovisa Ulrikas matsal på Kungl. Slottet.

 • Medaljförläningar 28 januari 2024

  H.M. Konungen har i dag, på Karl-dagen, beslutat om medalj­förläningar för H.M. Konungens medalj och medaljen Litteris et Artibus.

 • Kungen delade ut Prins Eugen‑medaljen

  Den 22 november delade Kungen ut Prins Eugen-medaljen vid en ceremoni på Kungl. Slottet.

 • Serafimerringning för Martti Ahtisaari

  Fredagen den 10 november ägde serafimerringning rum i Riddarholmskyrkan för Republiken Finlands förutvarande president Martti Ahtisaari, som avled den 16 oktober.

 • Prins Eugen-medaljen 2023

  Prins Eugen-medaljen – för framstående konstnärlig gärning – förlänas den 5 november 2023:

 • Serafimerringning för Giorgio Napolitano

  Idag ägde serafimerringning rum i Riddarholmskyrkan för Giorgio Napolitano, Italiens förutvarande president, som var riddare av Kungl. Serafimerorden.

 • Nytt jubileumsminnestecken

  H.M. Konungen har med anledning av sitt 50-åriga regeringsjubileum den 15 september 2023 instiftat ett nytt jubileumsminnestecken. Tecknet fastställdes i hovprotokoll den 28 april 2023 och tilldelas Kungliga Huset, Kungliga Familj...

 • Kungen delade ut medaljer

  Den 13 juni delade Kungen ut medaljerna H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus vid en ceremoni i Lovisa Ulrikas matsal på Kungl. Slottet.

 • Medaljförläningar 6 juni 2023

  Kungen har beslutat om medaljförläningar för H.M. Konungens medalj och medaljen Litteris et Artibus. H.M. Konungens medalj, tidigare kallad Hovmedaljen, från 1800-talets förra hälft förlänas för särskilda förtjänster. Litteris ...

 • Kungen höll ordinarie ordenskapitel

  Den 11 maj hölls ordinarie ordenskapitel under Kungens ordförandeskap på Kungl. Slottet. Ordinarie ordenskapitel hålls en gång om året under ledning av Kungen, som är Serafimer-, Svärds-, Nordstjärne- och Vasaordnarnas stormästare...

 • Kungen delade ut medaljer till idrottare

  Måndagen den 17 april delade Kungen ut H.M. Konungens medalj för förtjänster om svensk idrott vid en ceremoni i Prinsessan Sibyllas våning på Kungl. Slottet.

 • Informationsdag för ordensrådet

  Kungl. Maj:ts Orden höll en informationseftermiddag för det nyligen utnämnda ordensrådet. Syftet var att ge information om Belöningsreformen, ordens- och medaljhistoria, webbplatsen samt att diskutera formerna för ordensrådets arb...

 • Kungliga utmärkelser får egen webbplats

  Belöningsreformen innebär att de Kungl. Riddarordnarna från och med 2023 åter kan förlänas till såväl svenskar som utländska medborgare och statslösa. En viktig del av reformen är att var och en enkelt ska kunna nominera till Sver...

 • Extraordinarie ordens­kapitel fastställde ordens­stadgar samt utnämnde ledamöter till det nya ordens­rådet

  Kommuniké från Kungl. Maj:ts Orden Den 15 februari hölls extraordinarie ordenskapitel under H.M. Konungens ordförandeskap med anledning av den nya förordningen om Sveriges främsta utmärkelser.

 • Kungen höll extraordinarie ordenskapitel

  Den 15 februari hölls extraordinarie ordenskapitel under Kungens ordförandeskap på Kungl. Slottet. Ordenskapitlet fastställde ordensstadgar och utnämnde ledamöter till det nya ordensrådet.

 • Kungen delade ut medaljer

  Onsdagen den 1 februari delade Kungen ut medaljerna H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus vid en ceremoni i Lovisa Ulrikas matsal på Kungl. Slottet.