Kontakt

Lämna in förslag

Den som vill att en person ska tilldelas en svensk utmärkelse bör inlämna ett förslag. I Sverige är traditionen att inte föreslå sig själv för utmärkelser - ordensstadgarna § 6 innebär t.o.m. att man för all framtid utestänger sig från möjligheten att förlänas en svensk kungl. riddarorden. Förslag bör ta sikte på att beskriva framstående insatser utöver vad som kan förväntas inom ramen för tjänst eller uppdrag. Förslagsställarens namn delas inte vidare.

Den som vill att en person – svensk, utländsk eller statslös – ska erhålla en av de Kungl. Riddarordnarna för personliga insatser för Sverige eller svenska intressen använder förslagsblanketten för ordensförslag, se länk här nedanför.

 • Serafimerorden – för svenska kungahuset samt på regeringens förord företrädesvis statschefer och därmed jämställda.
 • Svärdsorden – för militär personal som inom det militära området har gjort personliga insatser för Sverige eller för svenska intressen.
 • Nordstjärneorden – för personer som har gjort personliga insatser för Sverige eller för svenska intressen, särskilt inom offentlig verksamhet, samt för väl förrättade allmänna värv och uppdrag.
 • Vasaorden – för personer som har gjort personliga insatser för Sverige eller för svenska intressen, särskilt inom icke offentlig verksamhet, samt för väl förrättade allmänna värv och uppdrag.

Blankett för ordensförslag Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Den som vill att en svensk medborgare ska erhålla en kunglig medalj använder förslagsblanketten för medaljförslag, se länk här nedanför.

 • Serafimermedaljen – för exceptionell humanitär eller allmänt samhällsgagnande gärning.
 • H.M. Konungens medalj – för särskilda förtjänster.
 • Medaljen Litteris et Artibus – för konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.
 • Prins Eugen-medaljen – för konstnärliga insatser inom övriga fält.
 • Prins Carl-medaljen – för nationell eller internationell humanitär verksamhet.

Blankett för medaljförslag Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Regeringsmedaljer

Vid sidan av ovanstånde delar regeringen ut fyra kungliga medaljer:

 • Medaljen Illis quorum meruere labores
 • Medaljen För berömliga gärningar
 • Medaljen För medborgerlig förtjänst
 • Medaljen För omsorgsfull renvård

Läs mer om regeringsmedaljerna och hur förslag inlämnas:

https://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/sa-arbetar-regeringen-och-regeringskansliet/det-nya-offentliga-beloningssystemet/ Länk till annan webbplats.

Ytterligare en medalj som räknas som regeringsmedalj ingår i utmärkelsen För nit och redlighet i rikets tjänst, som förlänas för 30 år i statlig tjänst, 25 års tjänst vid pensionavgång. Läs mer i regeringens förordning:

Förordning (1974:225) om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst" Länk till annan webbplats.

https://www.arbetsgivarverket.se/arbetsgivarguiden/utmarkelsen-for-nit-och-redlighet-i-rikets-tjanst-nor Länk till annan webbplats.