Kontakt

Integritetspolicy

Vi skyddar dina personuppgifter

I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) har denna information upprättats för att visa hur Kungl. Maj:ts Orden behandlar de personuppgifter som vi sparar om dig hos oss.

Kungl. Maj:ts Orden (org. nummer 802006-4047) åtar sig att behandla dina personuppgifter i enlighet med rådande dataskyddsregler och interna riktlinjer. För att säkerställa att reglerna efterföljs har vi tillsatt en dataskyddsorganisation och det är till den du kan vända dig om du har frågor om hur Kungl. Maj:ts Orden behandlar personuppgifter.

Du kommer i kontakt med dataskyddsorganisationen via e-post: kmo@kungahuset.se eller Kungl. Maj:ts Orden via växeltelefon: +46 8 402 60 00.

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen, våra skyldigheter och vilka rättigheter du har på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats www.imy.se Länk till annan webbplats..

Du kan också kontakta Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi på något sätt inte uppfyllt våra skyldigheter gentemot dig. Mer information om hur du går tillväga hittar du på www.imy.se Länk till annan webbplats.

Hantering av personuppgifter inom Kungl. Maj:ts Orden

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi har registrerade om dig genom att beställa ett registerutdrag från oss. Detta gör du enklast genom att kontakta Kungl. Maj:ts Orden dataskyddsorganisation via kontaktformuläret eller telefon: +46 8 402 60 00

Vid begäran av ett registerutdrag via e-post, använd gärna blanketten:

Personuppgiftsbegäran (pdf), 212 kB Pdf, 207 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillgång till dina personuppgifter

Kungl. Maj:ts Orden har tagit fram ett dokument med information om hur vi hanterar dina personuppgifter. I dokumentet redogör vi för vilka typer av personuppgifter vi behandlar, för vilket ändamål behandlingen sker samt vilka vi delar informationen med. Dokumentet hittar du här:

Så behandlar vi dina personuppgifter (pdf), 923 kB Pdf, 923 kB, öppnas i nytt fönster.

Den senaste versionen av dokumentet finns alltid publicerat här på Kungl. Maj:ts Ordens webbplats.

Vem kontaktar jag vid frågor?

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats.).

Kungl. Maj:ts Orden
Dataskydd
Kungl. Slottet
107 70 Stockholm
+46 8 402 60 00
Kontaktformulär