Kontakt

Medaljer

Medaljer tilldelas huvudsakligen svenska medborgare av statschefen för framstående insatser inom samhället och även som minne av betydande personer eller viktiga händelser.

I motsats till ordnarnas korsform är medaljerna runda eller ovala. På framsidan har de ofta en bild i relief och på baksidan finns en text, som anger för vilket ändamål medaljen utdelats. Inskription med mottagarens namn och årtal placeras ofta på baksidan, ibland på randen. Vid sidan av statschefen tilldelar regeringen vissa kungliga medaljer (se längre ner på sidan). Medaljer utdelas bland annat av de Kungl. Akademierna samt av en lång rad halvofficiella och privata sammanslutningar.

H.M. Konungens medalj och Medaljen Litteris et Artibus (samt undantagsvis Serafimermedaljen) tilldelas två gånger om året, på Karl-dagen den 28 januari och på Gustav-dagen den 6 juni.

Prins Eugen-medaljen utdelas på Eugen-dagen den 5 november och Prins Carl-medaljen utdelas på instiftelsedagen den 1 december.

Dessutom delar Kungen ut kungliga jubileumsminnestecken. Det gjordes till exempel i samband med Kronprinsessans bröllop och med anledning av Kungen 50 årsjubileum på Sverige tron.

Regeringsmedaljer

Vid sidan av ovanstånde delar regeringen ut fyra kungliga medaljer:

  • Medaljen Illis quorum meruere labores
  • Medaljen För berömliga gärningar
  • Medaljen För medborgerlig förtjänst
  • Medaljen För omsorgsfull renvård

Läs mer om regeringsmedaljerna och hur förslag inlämnas:

https://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/sa-arbetar-regeringen-och-regeringskansliet/det-nya-offentliga-beloningssystemet/ Länk till annan webbplats.

Ytterligare en medalj som räknas som regeringsmedalj ingår i utmärkelsen För nit och redlighet i rikets tjänst, som förlänas för 30 år i statlig tjänst, 25 års tjänst vid pensionavgång. Läs mer i regeringens förordning:

Förordning (1974:225) om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst" Länk till annan webbplats.

https://www.arbetsgivarverket.se/arbetsgivarguiden/utmarkelsen-for-nit-och-redlighet-i-rikets-tjanst-nor Länk till annan webbplats.