Kontakt
Serafimerorden, detalj. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Kungl. Maj:ts Orden

En av Kungens uppgifter som rikets högste representant är att dela ut ordnar och medaljer. Det är ett sätt att uppmärksamma personer som, på olika sätt och inom sina respektive områden, gjort gott för samhället.

Medaljutdelning

Efter att medaljmottagarnas namn offentliggjorts 28 januari, 6 juni och 5 november hålls en medaljutdelningsceremoni på Kungl. Slottet. Kungen delar då ut medaljerna och Drottningen lämnar över medaljbreven till medaljmottagarna.

Belönar insats för samhällets bästa

Ordnar och medaljer är ett sätt för statschefer att belöna framstående insatser för samhällets bästa.

Eftersom statschefen är ett lands högste representant blir belöningarna principiellt ett uttryck för landets tacksamhet och är därför mycket uppskattade.

I Sverige har ordnar förlänats kontinuerligt sedan 1748. Mellan 1975 och 2022 förlänades Kungl. Serafimerorden tilll statschefer och därmed jämställda. Kungl. Nordstjärneorden förlänades till utländska medborgare och statslösa, från 1995 även till medlemmar av Kungahuset. Kungl. Svärdsorden och Kungl. Vasaorden var vilande.

Mellan 2018 och 2023 har arbetet med den s k Belöningsreformen pågått, en reform som är en genomgripande översyn av Sveriges främsta utmärkelser för förtjänstfulla insatser. Den innebär att utmärkelser inom Serafimerorden, Svärdsorden, Nordstjärneorden och Vasaorden från 2023 kommer att kunna förlänas för framstående förtjänster.

Kungen delar också ut fem kungliga medaljer till svenska medborgare, där H.M. Konungens medalj är den som är mest utdelad.

Dessutom delar Kungen ut kungliga jubileumsminnestecken. Det gjordes till exempel i samband med Kronprinsessans bröllop och Kungens 70-årsdag.

Regeringen delar ut fyra medaljer till svenska medborgare, där Medaljen Illis quorum meruere labores är den som är mest utdelad.

Lorem ispum.

Uppgifter och ansvarsområden

Kungl. Maj:ts Orden är namnet på ett kansli bestående av åtta personer som på H.M. Konungens uppdrag handhar olika ordens- och medaljfrågor. Kungl. Maj:ts Orden leds av ordenskanslern, biträdd av vice ordenskanslern tillika sekreterare, ordensskattmästaren, ordensintendenten, ordenshärolden, ordenskanslisten och ordensarkivarien. Kungl. vapenmålaren har i uppdrag att måla serafimersköldar.

Aktuellt

Sök medaljförläningar

På kungahuset.se kan du söka och hitta medaljförläningar.

Riksvapnet.

Kalender

Mars 2023
ti on to fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31