Kontakt
Serafimerorden, detalj. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Kungl. Maj:ts Orden

En av Kungens uppgifter som rikets högste representant är att dela ut ordnar och medaljer. Det är ett sätt att uppmärksamma personer som, på olika sätt och inom sina respektive områden, gjort gott för samhället.

Ordensförläning

Den 31 maj hölls en ordensförläningsceremoni, sedan ordensmottagarnas namn offentliggjorts den 21 mars. Kungen överlämnade ordnarna och Drottningen överlämnade ordensbreven till mottagarna.

Vid sidan av de kungl. riddarordnarna delar Kungen ut bärbara kungliga medaljer. Efter att medaljmottagarnas namn offentliggjorts 28 januari, 6 juni och 5 november hålls en medaljutdelningsceremoni på Kungl. Slottet.

Belönar insats för samhällets bästa

Ordnar och medaljer är ett sätt för statschefer att belöna framstående insatser för samhällets bästa.

Eftersom statschefen är ett lands högste representant blir belöningarna principiellt ett uttryck för landets tacksamhet och är därför mycket uppskattade.

I Sverige har ordnar förlänats kontinuerligt sedan 1748. Mellan 1975 och 2022 förlänades Kungl. Serafimerorden tilll statschefer och därmed jämställda. Kungl. Nordstjärneorden förlänades till utländska medborgare och statslösa, från 1995 även till medlemmar av Kungahuset. Kungl. Svärdsorden och Kungl. Vasaorden var vilande.

Mellan 2018 och 2023 har arbetet med den s k Belöningsreformen pågått, en reform som är en genomgripande översyn av Sveriges främsta utmärkelser för förtjänstfulla insatser. Den innebär att utmärkelser inom Serafimerorden, Svärdsorden, Nordstjärneorden och Vasaorden från 2023 kommer att kunna förlänas för framstående förtjänster.

Kungen delar också ut fem kungliga medaljer till svenska medborgare, där H.M. Konungens medalj är den som är mest utdelad.

Dessutom delar Kungen ut kungliga jubileumsminnestecken. Det gjordes till exempel i samband med Kronprinsessans bröllop och Kungens 70-årsdag.

Regeringen delar ut fyra medaljer till svenska medborgare, där Medaljen Illis quorum meruere labores är den som är mest utdelad. Medaljen För nit och redlighet i rikets tjänst räknas också som en regeringsmedalj och utdelas till statligt anställda.

Lorem ispum.

Uppgifter och ansvarsområden

Kunglig Maj:ts Orden är benämningen på den organisation som handhar de kungliga riddarordnarna och består av Stormästaren, ordenskapitlet och ordenskansliet. Organisationen leds på Konungens uppdrag av ordenskanslern biträdd av vice ordenskanslern tillika sekreteraren. Den senare leder också verksamheten vid ordenskansliet som handlägger alla ordens- och medaljärenden. Ordenskansliet består - förutom av ordenskanslern och vice ordenskanslern - av ordensskattmästaren, ordensintendenten, ordenshärolden, ordenskanslisten och ordensarkivarien. Kungl. vapenmålaren har i uppdrag att måla serafimersköldar.

Aktuellt

  • Kungen delade ut medaljer

    Den 13 juni delade Kungen ut medaljerna H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus vid en ceremoni i Lovisa Ulrikas matsa...

  • Medaljförläningar 6 juni 2024

    Kungen har beslutat om medaljförläningar för H.M. Konungens medalj och medaljen Litteris et Artibus.

  • Ny bärandehandledning

    Inför Sveriges nationaldag presenterar Kungl. Maj:ts Orden en ny utgåva av KMO:s handledning för bärande av utmärkelser.

Sök medaljförläningar

På kungahuset.se kan du söka och hitta medaljförläningar.

Riksvapnet.

Kalender

Juli 2024
ti on to fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31