Kontakt

Den 13 juni delade Kungen ut medaljerna H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus vid en ceremoni i Lovisa Ulrikas matsal på Kungl. Slottet.

Justitieråd Anders Eka förlänades H.M. Konungens medalj 12:e storleken med kedja. Foto: Jonas Borg

Justitieråd Anders Eka förlänades H.M. Konungens medalj 12:e storleken med kedja. Foto: Jonas Borg

H.M. Konungens medalj, tidigare kallad Hovmedaljen, från 1800-talets förra hälft förlänas för särskilda förtjänster i samhället.

Medaljen Litteris et Artibus instiftades 1853 och utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

H.M. Konungens medalj av 12:e storleken i guld med kedja. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

H.M. Konungens medalj i 12:e storleken med kedja. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Vid dagens medaljutdelning delades utmärkelserna ut till de personer som officiellt förlänades medaljer av Kungen den 6 juni 2023.

Kungaparet under medaljceremonin i Lovisa Ulrikas matsal. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kungaparet under medaljceremonin i Lovisa Ulrikas matsal. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

H.M. KONUNGENS MEDALJ

12:e storleken i kedja

Justitieråd Anders Eka
För betydelsefulla insatser inom svenskt rättsväsende

12:e storleken i Serafimerordens band

Styrelseordförande f.d. generaldirektör Yvonne Gustafsson
För framstående insatser inomsvensk statsförvaltning

Generaldirektör ambassadör Dag Hartelius
För framstående insatser inom svensk stats- och utrikesförvaltning

Verkställande direktör Marika Hedin
För betydande insatser inom svenskt museiväsende och forskning

Ambassadör fil. dr. Lars-Erik Lundin
För framstående insatser inom svensk utrikesförvaltning

F.d. kabinettssekreterare ambassadör Robert Rydberg
För framstående insatser inom svensk utrikesförvaltning

Ambassadör Dag Hartelius tar emot sin medalj för framstående insatser inom svensk utrikesförvaltning. Foto: Jonas Borg

Ambassadör Dag Hartelius tar emot sin medalj för framstående insatser inom svensk utrikesförvaltning. Foto: Jonas Borg

8:e storleken i Serafimerordens band

F.d. museichef, Konstakademiens ständiga sekreterare, Elisabeth Alsheimer Evenstedt
För betydande insatser inom svenskt akademiväsende

Entreprenör Stina Ehrensvärd
För betydande insatser inom näringslivet

Entreprenör John Elvesjö
För betydande insatser inom näringslivet

Konstakademiens ständiga sekreterare, Elisabeth Alsheimer Evenstedt fick ta emot H.M. Konungens medalj 8:e storleken i Serafimerordens band. Foto: Jonas Borg

Konstakademiens ständiga sekreterare, Elisabeth Alsheimer Evenstedt fick ta emot H.M. Konungens medalj 8:e storleken i Serafimerordens band. Foto: Jonas Borg

Föreståndare professor Staffan Lindberg
För betydande insatser inom statsvetenskaplig forskning

Professor Mattias Lundberg
För framstående folkbildande insatser som musikvetare

Astronaut Ph.D. Jessica Meir
För betydande insatser inom rymdforskning

Jur. kand Annika Rembe
För framstående insatser inom Sverigefrämjande verksamhet

Advokat Börje Samuelsson
För framstående insatser inom svenskt rättsväsende

Verkställande direktör Lizzie Scheja tar emot sin medalj ur Kungens hand. Foto: Jonas Borg

Verkställande direktör Lizzie Scheja tar emot sin medalj ur Kungens hand. Foto: Jonas Borg

8:e storleken i högblått band

Docent Kjell Blückert
För förtjänstfulla insatser inom svenskt samhällsliv

Fil. dr. Fred Hocker
För framstående insatser inom det marinarkeologiska forskningsområdet

F.d. stadsarkitekt Anders Håberger
För betydande insatser rörande bevarandet av svensk stadskultur

Med. dr. Ulf Hållmarker
För betydande insatser inom svenskt kyrkoliv

Docent Martin Kragh
För framstående historisk- och säkerhetspolitisk forskning

Verkställande direktör Lizzie Scheja
För betydande insatser för judiskt liv i Sverige

5:e storleken i högblått band

Verkställande direktör Yngve Gustafsson
För förtjänstfulla insatser inom svensk livsmedelsindustri

Verkställande direktör Andréa Wiktorsson
För värdefulla insatser i utvecklingen av musikfestivalen Storsjöyran

Gitarristen Janne Schaffer och sångaren Ola Salo med sina medaljer efter ceremonin på Kungl. Slottet. Foto: Jonas Borg

Gitarristen Janne Schaffer och sångaren Ola Salo med sina medaljer efter ceremonin på Kungl. Slottet. Foto: Jonas Borg

MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS

Skådespelare Gunnel Fred
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Skådespelare Thomas Hanzon
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Sångare, låtskrivare och tonsättare Ola Salo
För framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv

Gitarrist och kompositör Jan ”Janne” Schaffer
För framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv