Kontakt

Nytt jubileumsminnestecken

Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken IV - åtsida. Foto: Jonas Arnell-Szurkos/Kungl. Maj:ts Orden

Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken IV - åtsida. Foto: Jonas Arnell-Szurkos/Kungl. Maj:ts Orden

Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken (IV) med anledning av 50-åriga regeringsjubiléet

H.M. Konungen har med anledning av sitt 50-åriga regeringsjubileum den 15 september 2023 instiftat ett nytt jubileumsminnestecken. Tecknet fastställdes i hovprotokoll den 28 april 2023 och tilldelas Kungliga Huset, Kungliga Familjen jämte hovfunktionärer och övriga fast anställda vid de Kungliga Hovstaterna samt andra förtjänta.

Tecknet är präglat i förgyllt finsilver och på åtsidan försett med Ernst Nordins profilporträtt av H.M. Konungen med fem gyllene stjärnor symboliserande de gångna 50 åren, samt två korslagda grankvistar. Frånsidan upptar H.M. Konungens monogram, årtalen 1973–2023 samt fem gyllene stjärnor. Tecknet har fem hörn, symboliserande de fem decennierna, krönt av en kunglig krona och bärs i Serafimerordens ljusblå band med fem guldränder som markerar de 50 regeringsåren.

Jubileumsminnestecknet är tillverkat av Svenska Medalj AB i Eskilstuna, där verktygsmakaren Stefan Siljemar har utfört den digitala förlagan för framtagande av tecknet. Stor vikt har lagts vid det hantverksmässiga utförandet vad gäller detaljer av både original samt miniatyrer, vilket skett i nära samarbete mellan Kungl. Maj:ts Orden och Svenska Medalj AB.

Stor omsorg har lagts vid utformningen av den så kallade Gustafs-kronan (införd år 1952), där korsglobens kors är handfilat vilket gör att korset framträder tydligt och de högglanspolerade kanterna förhöjer det allmänna intrycket. Bandmonteringarna följer gammal svensk tradition: herrbandet är rakt vikt, vilket gör att korsglobens kors är väl synligt, och damrosetten är monterad med klassiska snedklippta ändar.

Tecknet benämns förkortat CXVIG:sJmtIV och 695 st har utdelats.

Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken IV - frånsida. Foto: Jonas Arnell-Szurkos/Kungl. Maj:ts Orden

Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken IV - frånsida. Foto: Jonas Arnell-Szurkos/Kungl. Maj:ts Orden