Kontakt

Kungen delade ut medaljer

Den 21 februari delade Kungen ut medaljerna H.M. Konungens medalj och Medaljen Litteris et Artibus vid en ceremoni i Lovisa Ulrikas matsal på Kungl. Slottet.

Eva Dahlgren fick ta emot Medaljen Litteris et Artibus för framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Eva Dahlgren fick ta emot Medaljen Litteris et Artibus för framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

H.M. Konungens medalj, tidigare kallad Hovmedaljen, instiftades år 1800 och förlänas för särskilda förtjänster i samhället.

Medaljen Litteris et Artibus instiftades 1853 och utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

Vid dagens medaljutdelning delades utmärkelserna ut till de personer som officiellt förlänades medaljer av Kungen den 28 januari 2024.

H.M. KONUNGENS MEDALJ

12:e storleken med kedja

Ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen Helena Jäderblom
För betydelsefulla insatser inom svenskt rättsväsende

H.M. Konungens medalj av 12:e storleken med kedja. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

H.M. Konungens medalj av 12:e storleken med kedja. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

12:e storleken med Serafimerordens band

Ambassadör Bengt Lundborg
För framstående insatser inom svensk utrikesförvaltning

Generaldirektör ambassadör Michael Sahlin
För framstående insatser inom svensk stats- och utrikesförvaltning

Medaljceremonin hölls i Lovisa Ulrikas matsal. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Medaljceremonin hölls i Lovisa Ulrikas matsal. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

12:e storleken med högblått band

Rektor, professor Robert Egnell
För betydande insatser inom krigsvetenskap och konflikthantering.

Verkställande direktör Thomas Evertsson
För betydande insatser inom svensk handel

Direktör Magdalena Gerger
För betydande insatser inom svenskt näringsliv

Styrelseordförande Jan Svensson
För betydande insatser inom svenskt näringsliv

8:e storleken med Serafimerordens band

Professor Peter Aronsson
För förtjänstfulla insatser inom svensk forskning och utbildning.

Direktör Fredrik Hillelson
För framstående samhällsinsatser.

Professor emeritus Erik Sandewall
För betydande insatser inom datavetenskaplig forskning med särskild inriktning på artificiell intelligens.

Professor Sverker Sörlin
För betydande insatser inom svensk idéhistoria, forsknings- och miljöpolitik.

Astronauten Jessica Meir förlänades 8:e storleken med Serafimerordens band redan juni 2023, men fick ta emot sin medalj vid dagens ceremoni. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Astronauten Jessica Meir förlänades 8:e storleken i Serafimerordens band redan juni 2023, men fick ta emot sin medalj vid dagens ceremoni. Foto: Jonas Ekströmer/TT

8:e storleken med högblått band

Författare och grundare av Stiftelsen Salvesen Mindroom Sophie Dow
För betydande samhällsinsatser

Fil. dr. Kent Hägglund
För betydande forskningsinsatser rörande teaterkonsten i allmänhet och Shakespeare i synnerhet

Verkställande direktör Marie Ledin
För framstående insatser inom svenskt och internationellt musikliv.

Civilekonom Erik Lysén
För betydande insatser inom internationellt biståndsarbete

Opinionschef Toivo Sjörén
För betydande insatser inom området samhälls- och opinionsundersökningar

Operasångare och samhällsdebattör Rickard Söderberg
För framstående insatser inom svenskt musikliv

Operasångaren Rickard Söderberg tar emot sitt diplom ur Drottningens hand. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Operasångaren Rickard Söderberg tar emot sitt diplom ur Drottningens hand. Foto: Jonas Ekströmer/TT

5:e storleken med högblått band

Journalist, författare och tecknare Sture Hegerfors
För betydande insatser inom seriekonsten

Grundskollärare Märta Nylund
För framstående insatser inom kulturlivet i Tornedalen och främjande av minoritetsspråket meänkieli

Grundskollärare Karin Nylund
För framstående insatser inom kulturlivet i Tornedalen och främjande av minoritetsspråket meänkieli

Grundskollärare Linnea Nylund
För framstående insatser inom kulturlivet i Tornedalen och främjande av minoritetsspråket meänkieli

Systrarna Märta, Karin och Linnea Nylund fick ta emot medalj för sina insatser att främja minoritetsspråket meänkieli. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Systrarna Märta, Karin och Linnea Nylund fick ta emot medalj för sina insatser att främja minoritetsspråket meänkieli. Foto: Jonas Ekströmer/TT

MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS

Skådespelare Malin Berg
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Författare, låtskrivare och sångare Eva Dahlgren
För framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv

Kompositör Lasse Holm
För framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv

Skådespelare Johan Holmberg
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Dansare och koreograf Pär Isberg
För framstående konstnärliga insatser inom svensk och internationell danskonst

Kompositören Lasse Holm visar upp sin medalj, Litteris et Artibus. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Kompositören Lasse Holm visar upp sin medalj, Litteris et Artibus. Foto: Jonas Ekströmer/TT