Kontakt

Beredningsprocess
- från förslag till mottagande

 1. Kungl. Maj:ts Orden

  Förslag lämnas in via blankett ställd till Kungl. Maj:ts Orden som bereder inkomna förslag inför behandling av ordensrådet.​

 2. Ordensrådet

  Fastställer yttrande med förslag till ordensutmärkelser och överlämnar detta till regeringen.

 3. Regeringen

  Fastställer förord och överlämnar till Kungl. Maj:ts Orden.

 4. Kungl. Maj:ts Orden

  Meddelar beslutar om ordensutmärkelser​ (Stormästaren beslutar i extra ordenskapitel).​

  Inbjuder mottagarna till ordensceremoni.​

 5. Kungl. Maj:ts Orden

  Stormästaren, med stöd av Kungl. Maj:ts Orden och Ceremonistaten, överlämnar ordensbrev och insignier under en ceremoni på Kungl. Slottet i Stockholm.​

Mottagare i utlandet

 1. Kungl. Maj:ts Orden

  Förslag lämnas in via blankett ställd till Kungl. Maj:ts Orden.​

 2. Svensk ambassad

  Förslaget går på remiss till svensk ambassad (motsvarande) i mottagarens hemland​ för yttrande.

 3. Kungl. Maj:ts Orden

  Bereder inkomna förslag med yttrande till ordensrådet.​

 4. Ordensrådet

  Fastställer yttrande med förslag till ordensutmärkelser och överlämnar det till regeringen.

 5. Regeringen

  Fastställer förord och överlämnar till Kungl. Maj:ts Orden.

 6. Kungl. Maj:ts Orden

  Meddelar om ordensutmärkelser​ (Stormästaren beslutar i extra ordenskapitel).​

  Inbjuder mottagarna till ordensceremoni som kan vara på svenska ambassaden i mottagarens hemland​.

 7. Svenska ambassaden

  Ambassadören överlämnar ordensbrev och insignier.

Undantag från ovanstående

 • Nominering till tapperhetsutmärkelser, Svärdsordens Militärkors i tre klasser, bör lämnas in till Regeringskansliet. De bereds inom Försvarsmakten och överbefälhavarens förslag lämnas till regeringen.
 • Om det finns särskilda skäl kan nominering lämnas in till regeringen, enligt 2 § i förordningen.. Exempel på sådana skäl är att en myndighet är förhindrad att lämna in en nominering till Kungl. Maj:ts Orden på grund av sekretess.
 • Nominering till regeringsmedaljer ställs till Regeringskansliet.