Kontakt

Beredningsprocess
- från förslag till mottagande

 1. Kungl. Maj:ts Orden

  Förslag lämnas in via blankett till Kungl. Maj:ts Orden. Förslagen sammanställs inför behandling av ordensrådet.​

 2. Ordensrådet

  Fastställer yttrande med förslag till ordensutmärkelser och överlämnar detta till regeringen.

 3. Regeringen

  Fastställer förord och överlämnar detta till Kungl. Maj:ts Orden.

 4. Kungl. Maj:ts Orden

  Meddelar beslut om ordensutmärkelser​ (Stormästaren beslutar i extra ordenskapitel).
  Inbjuder mottagarna till ordensceremoni.​

 5. Kungl. Maj:ts Orden

  För svenskar och i Sverige bosatta överlämnar Stormästaren, med stöd av Kungl. Maj:ts Orden och Ceremonistaten, ordensbrev och insignier under en ceremoni på Kungl. Slottet i Stockholm.​

  För övriga överlämnas ordensbrev och insignier av svenske ambassadören i landet eller motsvarande.

Undantag från ovanstående

 • Nominering till tapperhetsutmärkelser, Svärdsordens Militärkors i tre klasser, bör lämnas in till Regeringskansliet. De bereds inom Försvarsmakten och överbefälhavarens förslag lämnas till regeringen.
 • Om det finns särskilda skäl kan nominering lämnas in till regeringen, enligt 2 § i förordningen. Exempel på sådana skäl är att en myndighet är förhindrad att lämna in en nominering till Kungl. Maj:ts Orden på grund av sekretess.
 • Nominering till regeringsmedaljer ställs till Regeringskansliet.