Kontakt

Kungen höll ordinarie ordenskapitel

Ordenskapitel i Serafimerordens sal. Foto: Jonas Borg

Ordenskapitel i Serafimerordens sal. Foto: Jonas Borg

Den 26 april hölls ordinarie ordenskapitel under Kungens ordförandeskap på Kungl. Slottet. Ordinarie ordenskapitel hålls en gång om året under ledning av Kungen, som är Serafimer-, Svärds-, Nordstjärne- och Vasaordnarnas stormästare.

Kungen hälsar på Kungl. Maj:ts Ordens ordenskapitel och ordenskansli. Foto: Jonas Borg

Kungen hälsar på Kungl. Maj:ts Ordens ordenskapitel och ordenskansli. Foto: Jonas Borg

Under sammanträdet föredrogs en ny utländsk ledamot som utnämnts inom Serafimer­orden under året med matrikelnummer 888, Republiken Finlands president Alexander Stubb. Totalt har 70 utländska medborgare förlänats de Kungl. Riddarordnarna under 2023.

Kungl. vapenmålaren presenterade den nymålade serafimerskölden för ordenskapitlet, Republiken Estlands president Alar Karis, utnämnd 30 april 2023.

Under mötet redovisades även ordenskapitlets ekonomi för 2023 och ansvarsfrihet beviljades.

Läs mer om ordenskapitlet på Kungl. Maj:ts Ordens webbplats.