Kontakt

Ordenskapitlet

Ordenskapitlet utgör de svenska ordnarnas högsta styrande organ och sammanträder en gång om året, i slutet av april, under ledning av H.M. Konungen som Stormästare. Ordenskansliets viktigaste och ursprungligaste uppgiften är att bistå ordenskapitlet.

Ordenskapitlet består, förutom av Stormästaren, av ordenskanslern, vice ordenskanslern samt ytterligare fyra av Stormästaren utsedda ledamöter. Ordensärenden beslutas under extra ordenskapitel och föredras då av ordenskanslern och vice ordenskanslern tillika ordenssekreteraren för Stormästaren. Vid ordenskapitlet är ordenskansliet adjungerat.

H.M. Konungen. Foto: Linda Broström/Kungl. Hovstaterna

Stormästare

H.M. Konung Carl XVI Gustaf

Svante Lindqvist. Foto: Jonas Borg/Kungl. Maj:ts Orden

Ordenskansler

Svante Lindqvist

Per Sandin. Foto: Jonas Borg/Kungl. Maj:ts Orden

Vice ordenskansler tillika sekreterare

Per Sandin

Fredrik Wersäll. Foto: Jonas Borg/Kungl. Maj:ts Orden

Riksmarskalk

Fredrik Wersäll

Urban Bäckström. Foto: Christine Olsson/TT

F.d. statssekreterare och riksbankschef

Urban Bäckström

Riksantikvarie Inger Liliequist i Östra stallet. Foto: Bengt A. Lundberg/Riksantikvarieämbetet. This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.5 Sweden license.

F.d. riksantikvarie

Inger Liliequist

Porträttbild på Maria Christina Lundqvist.

Protokollchef Utrikesdepartementet

Maria Christina Lundqvist