Kontakt

Nyhetsarkiv

  • Serafimerringning för Giorgio Napolitano

    Idag ägde serafimerringning rum i Riddarholmskyrkan för Giorgio Napolitano, Italiens förutvarande president, som var riddare av Kungl. Serafimerorden.

  • Nytt jubileumsminnestecken

    H.M. Konungen har med anledning av sitt 50-åriga regeringsjubileum den 15 september 2023 instiftat ett nytt jubileumsminnestecken. Tecknet fastställdes i hovprotokoll den 28 april 2023 och tilldelas Kungliga Huset, Kungliga Familj...