Kontakt

Serafimermedaljen

Serafimermedaljen. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Serafimermedaljen. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Med anledning av Serafimerordens högtidliga ”återupplivande” präglades en medalj i sjunde storleken vilken sedan dess tilldelas person som genom humanitär eller allmänt samhällsgagnande gärning gjort sig synnerligen förtjänt. Medaljen står sedan 1975 till Konungens förfogande.

Medaljen bär Konung Fredrik I:s bild och utdelas i guld av 7:e storleken. Till en början bars den i guldkedja i ett knapphål på livplagget. Numera utdelas den monterad i ett antal smala kedjelänkar i guld, anbringade så att de liknar ett band och bärs på bröstet som andra medaljer. På frånsidan ses Serafimerordens vackra riddarkedja omslutande inskriptionen: ORDO EQ. SERAPHIN. RESTAURATUS NATALI REGIS LXXIII. Omskriften lyder: PROCERES CUM PRINCIPE NECTIT och nederst läses årtalet 1748.

Serafimermedaljen är den första officiella belöningsmedaljen med kunglig krona på övre kanten och den enda medaljen vars konungaporträtt på åtsidan inte utbytes vid inträffande tronskiften. Serafimermedaljen är också Sveriges äldsta belönings- eller förtjänstmedalj. Medaljen utdelas mycket sparsamt.

Återlämning av Serafimermedaljen

Serafimermedaljen ska återsändas till Kungl. Maj:ts Orden vid mottagarens död. Medaljen, mottagarens namn och födelsedatum ska sändas via post (i spårbar försändelse) till Kungl. Maj:ts Orden.

Uppgift om vem kvittensen på återlämnande ska sändas till ska också bifogas. Om så önskas, kan Kungl. Maj:ts Orden kostnadsfritt med kvittensen även sända en bild på den återlämnade medaljen.