Kontakt

Medaljen Litteris et Artibus

Medaljen Litteris et Artibus, till vänster åtsida och till höger frånsida. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Medaljen Litteris et Artibus, till vänster åtsida och till höger frånsida. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Litteris et Artibus instiftades 1853 av kronprins Carl (XV). Litteris et Artibus är latin och betyder ”för vitterhet och konst”. Medaljen utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

Medaljen utdelas företrädesvis på Karldagen den 28 januari och på Gustavsdagen den 6 juni.

Medaljen utdelas i guld (förgyllt silver) av 8:e storleken och bärs på bröstet i högblått band (har också i särskilda fall delats ut i Serafimerordens band).

På åtsidan (framsidan) av medaljen finns den regerande Konungens bröstbild och på frånsidan (baksidan) finns inskriften Litteris et Artibus omgiven av en öppen lagerkrans (se bilden ovan).

Medaljen Litteris et Artibus, detalj som visar namn och årtal för medaljmottagare på medaljens rand. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Medaljen Litteris et Artibus, detalj som visar namn och årtal för medaljmottagare på medaljens rand. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna