Kontakt

Nyhetsarkiv

  • Informationsdag för ordensrådet

    Kungl. Maj:ts Orden höll en informationseftermiddag för det nyligen utnämnda ordensrådet. Syftet var att ge information om Belöningsreformen, ordens- och medaljhistoria, webbplatsen samt att diskutera formerna för ordensrådets arb...

  • Kungliga utmärkelser får egen webbplats

    Belöningsreformen innebär att de Kungl. Riddarordnarna från och med 2023 åter kan förlänas till såväl svenskar som utländska medborgare och statslösa. En viktig del av reformen är att var och en enkelt ska kunna nominera till Sver...