Kontakt

Nyhetsarkiv

  • Ordnar till tretton exceptionella svenskar

    För första gången på nästan 50 år har de kungliga riddarordnarna förlänats till exceptionella svenskar. Ordensmottagarna har nominerats av allmänheten. Regeringen har därefter ställt sig bakom namnförslagen och H.M. Konungen har i...

  • Bakgrund till de första ordensförläningarna sedan 1974

    För första gången på nästan 50 år förlänas de kungliga riddarordnarna till svenska medborgare. De kungliga riddarordnarna är Sverige främsta utmärkelser, tillsammans med Kungens och regeringens medaljer.