Kontakt

Ordnar till tretton exceptionella svenskar

För första gången på nästan 50 år har de kungliga riddarordnarna förlänats till exceptionella svenskar. Ordensmottagarna har nominerats av allmänheten. Regeringen har därefter ställt sig bakom namnförslagen och H.M. Konungen har i dag, på förord av regeringen, fattat det formella beslutet.

Genom en överenskommelse i bred politisk enighet har riksdagen beslutat att de fyra svenska kungliga riddarordnarna återigen ska kunna delas ut till svenska medborgare.

Förslagen på ordensmottagare, som inkommit från allmänheten, har granskats av Ordensrådet som lämnat ett yttrande till regeringen. Regeringen har, vid dagens regeringssammanträde, ställt sig bakom förslagen. Kungen har därefter fattat det formella beslutet om ordensförläningarna i extra ordenskapitel. Ordensrådet är utsett av regeringen och leds av Björn von Sydow.

Kungl. Svärdsorden

Generallöjtnant Dennis Gyllensporre
Kommendör med stora korset
För utomordentligt ledarskap under krigsliknande förhållanden i Mali

Överste av 1. graden Ulf Henricsson
Kommendör av första klassen
För mycket föredömligt ledarskap under krigsliknande förhållanden i forna Jugoslavien

Kungl. Nordstjärneorden

Professor Svante Pääbo
Kommendör med stora korset
För utomordentliga forskningsinsatser

Professor Anne L’Huillier Wahlström
Kommendör med stora korset
För utomordentliga forskningsinsatser

Tredje ambassadsekreterare Catarina Wingren
Riddare
För avgörande engagemang i samband med svenska internationella fredsinsatser i Mali

Kungl. Vasaorden

Direktör Antonia Ax:son Johnson
Kommendör med stora korset
För utomordentliga insatser inom näringsliv och andra samhällssektorer

Artisten Benny Andersson
Kommendör av första klassen
För mycket framstående insatser inom svenskt och internationellt musikliv

Artisten Agnetha Fältskog
Kommendör av första klassen
För mycket framstående insatser inom svenskt och internationellt musikliv

Artisten Anni-Frid Reuss
Kommendör av första klassen
För mycket framstående insatser inom svenskt och internationellt musikliv

Artisten Björn Ulvaeus
Kommendör av första klassen
För mycket framstående insatser inom svenskt och internationellt musikliv

Skådespelare Eva Rydberg
Kommendör
För långt och framgångsrikt engagemang inom scenkonsten

Socionom Bettan Byvald
Riddare av första klassen
För mångårigt betydande socialt arbete

Affärsområdeschef Thomas Sjöström
Riddare
För stort personligt mod vid den svenska evakueringen från Kabul

Läs mer om mottagarna

Kort presentation av ordensmottagarna Word, 19 kB, öppnas i nytt fönster.

För media

Utdelningen kommer att äga rum vid en ordensceremoni på Kungl. Slottet den 31 maj.

För information om ordensväsendet, kontakta vice ordenskansler Per Sandin 08-402 61 96 alt. 073-092 54 78.

För information om Ordensrådets arbete, kontakta ordförande Björn von Sydow via ordenshärold Jonas Arnell-Szurkos 076-129 97 92

Mer information om ordensväsendet samt bilder finns på https://kungligmajestatsorden.se/ordnar/ Länk till annan webbplats.

För att lämna in förslag, besök: https://kungligmajestatsorden.se/forslag Länk till annan webbplats.

Detalj av Nordstjärneorden. Foto Jonas Borg/Kungl. Maj:ts Orden

Detalj av Nordstjärneorden. Foto Jonas Borg/Kungl. Maj:ts Orden