Kontakt

Vasaorden

Kommendör av Vasaorden. Foto: Markku Koivumäki/Studio Kamera-Boden

Kommendör av Vasaorden. Foto: Markku Koivumäki/Studio Kamera-Boden

Kungl. Vasaorden instiftades år 1772 av Gustav III som belöning för förtjänster inom en rad områden, där Svärds- och Nordstjärneordnarna inte kunde komma i fråga. Den förlänas idag för personliga insatser för Sverige eller för svenska intressen, särskilt inom icke offentlig verksamhet, samt för väl förrättade allmänna värv och uppdrag.

Ordens insignier är ett kors buret i kedja eller i grönt band, samt kraschan, som bärs på bröstets vänstra sida.

Ordenstecknet är ett vitemaljerat gyllene kors med gyllene vase omgiven av en röd bård som bär texten ”GUSTAF.D.III.INST.MDCCLXXII” i guld, krönt med en sluten krona. Mellan korsarmarna finns öppna kronor.

Ordenskedjan består av omväxlande vasakärvar, nässelblad och krönta sköldar med lilla riksvapnet på. Varje sköld vilar på två korslagda merkuriestavar och två korslagda ymnighetshorn. Nässelbladen anspelar på att stiftarens far, konung Adolf Fredrik, härstammar från Holstein.

För de två högsta klasserna bärs också kraschan på bröstets vänstra sida, sett från bäraren. Kraschanen är ett åttauddigt kors av silver i vars mitt finns en vase i silver.

Klasserna är:

  • Kommendör med stora korset
  • Kommendör av första klassen
  • Kommendör
  • Riddare av första klassen
  • Riddare

Till orden hör de år 1895 instiftade Vasatecknet i silver och Vasamedaljen i guld och silver.

Återlämning av ordnar

Alla ordnar ska återsändas till Kungl. Maj:ts Orden vid mottagarens död. Ordenstecknet, mottagarens namn och födelsedatum ska sändas via post (i spårbar försändelse) till Kungl. Maj:ts Orden.

Uppgift om vem kvittensen på återlämnande ska sändas till ska också bifogas. Om så önskas, kan Kungl. Maj:ts Orden kostnadsfritt med kvittensen även sända en bild på det återlämnade ordenstecknet.