Kontakt

Svärdsorden

Kommendör av Svärdsorden. Foto: Markku Koivumäki/Studio Kamera-Boden

Kommendör av Svärdsorden. Foto: Markku Koivumäki/Studio Kamera-Boden

Kungl. Svärdsorden instiftad 1748 förlänas militär personal som inom det militära området har gjort personliga insatser för Sverige eller för svenska intressen.

Ordens insignier är ordenstecknet buret i kedja eller i gult band med blå kanter.

Ordenstecknet är ett vitemaljerat gyllene kors med mörkblå medaljong försedd med ordens tre kronor och ett upprest svärd, krönt med en sluten krona. Mellan korsarmarna finns öppna kronor.

Ordenskedjan består av omväxlande amasonsköldar belagda med blåemaljerade antika hjälmar och svärd med gehäng.

För de två högsta klasserna bärs också kraschan på bröstets vänstra sida, sett från bäraren. Kraschanen är ett åttauddigt kors av silver i vars mitt finns en mörkblå medaljong försedd med tre kronor och ett upprest svärd.

Klasserna är:

  • Kommendör med stora korset
  • Kommendör av första klassen
  • Kommendör
  • Riddare av första klassen
  • Riddare

Till orden hör de år 1850 instiftade Svärdstecknet i silver och Svärdsmedaljen i guld och silver.

Som särskild utmärkelse, vilken kan utdelas endast då Sverige befinner sig i krig, instiftade Gustav III en särskild värdighet år 1788, senare uppdelad i två klasser:

  • Riddare med stora korset av första klassen
  • Riddare med stora korset

I samband med Belöningsreformen har Svärdsordens Krigskors i guld, silver och brons instiftade år 1952 ändrats 2023 till Svärdsordens Militärkors i guld, silver och brons. De utdelas för personlig tapperhet i strid.

Återlämning av ordnar

Alla ordnar ska återsändas till Kungl. Maj:ts Orden vid mottagarens död. Ordenstecknet, mottagarens namn och födelsedatum ska sändas via post (i spårbar försändelse) till Kungl. Maj:ts Orden.

Uppgift om vem kvittensen på återlämnande ska sändas till ska också bifogas. Om så önskas, kan Kungl. Maj:ts Orden kostnadsfritt med kvittensen även sända en bild på det återlämnade ordenstecknet.