Kontakt

Ordensrådet

För beredning av nomineringar finns ett självständigt råd vid Kungl. Maj:ts Orden. Rådet har till uppgift att granska inkomna nomineringar och avge ett yttrande över de insatser som bör belönas.

Enligt Förtjänstutredningen är rådets syfte att upprätthålla systemets integritet och befästa ett allmänt förtroende för ordensväsendet. Ledamöterna ska vara självständiga, inte ta instruktion från någon och vara partipolitiskt obundna. De tillför rådet sin erfarenhet men företräder ingen. De bör vara minst åtta men inte överstiga tio till antalet.

Under det extraordinarie ordenskapitlet den 15 februari 2023 utnämndes efter förord av regeringen följande personer att ingå som ledamöter i ordensrådet under fyra år, 2023–2027:

Rådet styrs av Förordning (2022:1800) om Sveriges främsta utmärkelser Länk till annan webbplats. och ska lämna yttrande till regeringen med förslag till ordensutmärkelser för förtjänstfulla insatser. H.M. Konungen, de kungliga riddarordnarnas stormästare förlänar, på regeringens förord, riddarordnarna. Beslut om ordensutmärkelser meddelas av Kungl. Maj:ts Orden.

Till rådet är knutet två sakkunniga som reprensenterar Regeringskansliet respektive Försvarsmakten samt en sekreterare.

Björn von Sydow. Foto: Jonas Borg/Kungl. Maj:ts Orden

Ordförande

Förutvarande talman

Björn von Sydow

Minoo Akhtarzand. Foto: Jonas Borg/Kungl. Maj:ts Orden

Vice ordförande

Förutvarande landshövding

Minoo Akhtarzand

Anders Cullhed. Foto: Jonas Borg/Kungl. Maj:ts Orden

Professor

Anders Cullhed

Göran K. Hansson. Foto: Jonas Borg/Kungl. Maj:ts Orden

Professor

Göran K. Hansson

Mia Brunell Livfors. Foto: Jonas Borg/Kungl. Maj:ts Orden

Verkställande direktör och koncernchef

Mia Brunell Livfors

Maud Olofsson. Foto: Jonas Borg/Kungl. Maj:ts Orden

Förutvarande vice statsminister

Maud Olofsson

Susanne Rappmann. Foto:/Kungl. Maj:ts Orden

Biskop

Susanne Rappmann

Thomas Rolén. Foto: Jonas Borg/Kungl. Maj:ts Orden

Generaldirektör

Thomas Rolén

David Oredsson. Foto: Jonas Borg/Kungl. Maj:ts Orden

Sakkunnig Regeringskansliet

David Oredsson

Sakkunnig Försvarsmakten

Fredrik Peedu

Per Sandin. Foto: Jonas Borg/Kungl. Maj:ts Orden

Föredragande Kungl. Maj:ts Orden

Per Sandin

Jan-Mikael Bexhed. Foto: Jonas Borg/Kungl. Maj:ts Orden

Ordensrådets sekreterare

Jan-Mikael Bexhed