Kontakt

Ordenskansliet

Ordenskansliet finns på Kungliga slottet i Stockholm i anslutning till Ordenssalarna. Kansliet handlägger ärenden som rör utdelande av de svenska Kungliga Riddarordnarna och de kungliga medaljerna. Av de tjänstgörande vid Kungl. Maj:ts Orden nedan är ämbetsmän utnämnda av Stormästaren, d.v.s. H.M. Konungen och tjänstemän utnämnda av Ordenskanslern.

Ämbetsmän

Svante Lindqvist. Foto: Jonas Borg/Kungl. Maj:ts Orden

Ordenskansler

Svante Lindkvist

Huvudansvarig för verksamheten vid Kungl. Maj:ts Orden.

Porträttbild på Per Sandin.

Vice ordenskansler tillika sekreterare

Per Sandin

Leder den dagliga verksamheten vid Kungl. Maj:ts Orden.

Porträttbild på Jan Lindman.

Ordensskattmästare

Jan Lindman

Ansvarar för ekonomin vid Kungl. Maj:ts Orden.

Tjänstemän

Christian Thorén. Foto: Jonas Borg/Kungl. Maj:ts Orden

Ordensintendent

Christian Thorén

Ansvarar för ordens- och medaljfrågor samt handläggning av inkomna nomineringar till de kungliga medaljerna. Ansvarar för samlingarna och utställningarna på Kungliga slottet och Riddarholmskyrkan.

Jonas Arnell-Szurkos. Foto: Jonas Berg/Kungl. Maj:ts Orden

Ordenshärold

Jonas Arnell-Szurkos

Ansvarar för ordens- och medaljfrågor samt handläggning av inkomna nomineringar till de kungliga riddarordnarna. Kontakt mot Försvarsmakten. Ansvarar för webbplatsen.

Eva Papik Lindfors. Foto: Jonas Borg/Kungl. Maj:ts Orden

Ordenskanslist

Eva Papik Lindfors

Administrativt ansvarig. Kontakt mot Utrikesdepartementets protokollsavdelning.

Mats Hemström. Foto: Jonas Borg/Kungl. Maj:ts Orden

Ordensarkivarie

Mats Hemström

Arkivansvarig. Besvarar forskarfrågor.

Kungl. vapenmålaren Leif Ericsson. Foto: Jonas Borg.

Kungl. vapenmålare

Leif Ericsson

Ansvarar för framtagande och målning av serafimersköldar. Bistår ordensintendenten med att arrangera och visa ett urval av serafimersköldar i Ordenssalarna samt arrangera de sköldar som visas i Riddarholmskyrkan.

Jan-Mikael Bexhed. Foto: Jonas Borg/Kungl. Maj:ts Orden

Advokat

Jan-Mikael Bexhed

Bistår Kungl. Maj:ts Orden med juridisk expertis och är sekreterare i Ordensrådet.