Kontakt

Ordenssalarna

Utställningen öppnades ursprungligen 1993 och färdigställdes 2005–2009. Utställningen berättar om ordensväsendets historia, de svenska riddarordnarnas tillkomst och utveckling samt ett urval av Sverige främsta medaljer.

Ordenssalarna skapades åren 1860–1866 efter utländska förebilder, där Vasaordens sal först möter besökarna följt av Nordstjärneordens sal, Svärdordens sal och Serafimerordens sal. Avsikten var bland annat att dubba nyutnämnda riddare i salarna men de blev aldrig använda i ordensceremoniella sammanhang. Karl XV avskaffade nämligen dubbningsceremonin år 1865. Serafimerordens sal används fortfarande en gång om året av ordenskapitlet.

The Halls of the Orders in the Royal Palace. Photo: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Ordenssalarna på Kungl. Slottet. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

His Majesty the King at the Chapter of the Orders. Photo: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kungen vid ordenskapitel. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna