Kontakt

Serafimerringning

Hedersvakt i samband med serafimerringning den 17 april 2021 med anledning av H.K.H. Prins Philips bortgång. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Hedersvakt i samband med serafimerringning den 17 april 2021 med anledning av H.K.H. Prins Philips bortgång. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Riddarholmskyrkan och serafimerringningen

Riddarholmskyrkan utgör sedan 1800-talets början Serafimerordens ordenskyrka, vilket innebär att alla avlidna serafimerriddares serafimersköldar förvaras i kyrkan. Så länge riddaren/ledamoten är i livet förvaras serafimerskölden av Kungl. Maj:ts Orden i Kungl. Slottet.

På begravningsdagen förs den avlidna serafimerriddarens eller serafimerledamotens vapensköld från Kungl. Slottet till Riddarholmskyrkan under värdiga former. Den så kallade serafimerringningen sker klockan 12–13 och Riddarholmskyrkans stora klocka ringer oavbrutet under denna timma.

Under ceremonin i Riddarholmskyrkan deltar en avdelning ur Försvarsmusiken. Där kungör en representant för Kungl. Maj:ts Orden riddarens/ledamotens frånfälle och meddelar samtidigt några korta biografiska uppgifter om den avlidna i en kort parentation.

Allmänheten äger fritt tillträde till kyrkan i samband med ceremonin och serafimerringningen. Representanter för Kungl. Maj:ts Orden kan svara på frågor under senare delen av serafimerringningen.