Kontakt

Ordenskapitel

Extra ordinarie ordenskapitel

Med anledning av den förordning om Sveriges främsta utmärkelser (SFS 2022:1800) som regeringen utfärdade den 15 december 2022 och som trädde i kraft den 1 februari 2023 hålls ett extra ordinarie ordenskapitel.

Nordstjärneorden, detalj. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Nordstjärneorden, detalj. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Vid det extraordinarie ordenskapitlet kommer nya stadgar för de kungliga svenska riddarordnarna att fastställas, efter godkännande av regeringen den 2 februari 2023.

Under mötet utnämns också ledamöter till ordensrådet vid Kungl. Maj:ts Orden. Rådet ska lämna yttrande till regeringen med förslag till ordensutmärkelser för förtjänstfulla insatser.