Kontakt

Ordensrådet

Informationseftermiddag för ordensrådet

Kungl. Maj:ts Orden håller en informationseftermiddag för det nyligen utnämnda ordensrådet. Syftet är att ge information om Belöningsreformen, ordens- och medaljhistoria, webbplatsen samt att diskutera formerna för ordensrådets arbete.