Kontakt

De kungl. riddarordnarna

Serafimerringning för Martti Ahtisaari

Republiken Finlands förutvarande president Martti Ahtisaari avled den 16 oktober 2023 i en ålder av 86 år. Martti Ahtisaari hedras fredagen den 10 november med serafimerringning i Riddarholmskyrkan.

Serafimerringningen pågår under en timme, mellan kl. 12.00–13.00, och genomförs på samma dag som den förutvarande presidentens statsbegravning äger rum i Helsingfors domkyrka.

Procession

Presidentens serafimersköld kommer att föras i procession från Kungl. Slottet till Riddarholmskyrkan kl. 11.45. Skölden står därefter uppställd i koret under serafimerringningen.

President Martti Ahtisaari utnämndes till riddare av Kungl. Serafimerorden år 1994 i samband med statsbesöket till Sverige. Han mottog därefter Serafimerordens kedja vid DD.MM. Konungen och Drottningens statsbesök till Finland 1996.

Allmänheten och media äger under ceremonin tillträde till Riddarholmskyrkan.

Serafimerorden i band, detalj. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Serafimerorden i band, detalj. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna